Výlet do hôr

Formou inscenácie vytváram svoj svet, v ktorom stieram hranice reality. Odstraňujem hranice medzi vonkajším a vnútorným priestorom. Tieto dva svety spájam v Banálnych príbehoch. Sú to jednoduché príbehy odohrávajúce sa na miestach kde by ich nik nečakal. Pracujem s priestorom, predmetmi a hercami – členmi rodiny. Z časti reflektujem finančné rozdiely medzi rôznymi sociálnymi skupinami – starší ľudia nemajú peniaze na cestovanie a výlety. Dnešní ľudia žijú obvykle v mestách, medzi štyrmi stenami bez kontaktu s prírodou. Radi chodia na výlety, pozerajú filmy o prírode, doma majú kvetiny, starajú sa o predzáhradky pred činžiakmi a pod. Ale nemajú skutočný kontakt s prírodou. Starý rodičia žijú v malom meste, ako na dedine. Starajú sa o záhradu a vinicu, ktorú vlastnia. Avšak nemajú peniaze a sú lenivý, aby išli na výlet.

© 2012
50 x 50 cm, digital print