Môj prastarý otec bol vychýrený krajčír v Pešti

Prastarý otec žil na prelome storočí. V období, keď sa portrétne fotografie zhotovovali v ateliéroch. Takýto samotný akt bol pokladaný za niečo slávnostné a dôležité. Tento pocit sa však vytratil zánikom veľkých ateliérov a masovým nárastom fotografie, ktorá nás deň čo deň obklopuje a je našou nepostrádateľnou súčasťou. V danom období bolo šitie odevov i toto remeslo neodmysliteľné. Byť vychýreným krajčírom niečo znamenalo tak isto ako byť dobrým fotografom.

Tondo je vo fotografii málo využívaným prvkom. Objektív má tvar kruhu, avšak výsledná snímka má 4 hrany. Neurčitosť tohto tvaru nám ponúka nekonečné možnosti stavania kompozícií a utvárania obrazu.

Šitím a vyšívaním zasahujem do fotografií a tak spájam „prastarého otca“ – krajčíra so mnou – fotografkou.

 

© 2013
čiernobiela fotografia na textílii / 60 x 70 cm
vyšívaná čiernobiela fotografia na textílii /ø 15 cm a 18 cm