Medicína nie je psina

V súčasnej dobe je stále pretrvávajúci trend plastických operácií, nelegálnych zákrokov, „domácich lekárov“. Ľudia bez finančných prostriedkov sa uchyľujú k radikálnym, neprofesionálnym zákrokom na svojom tele za nižšie sumy. Dôsledkom ich túžby po dokonalosti je nenávratné zničenie zdravia, často smerujkovúce i k úmrtiu.

Inštaláciou pracovného stola vytváram fiktívny výskum lekárskeho prostredia, zákrokov, chorôb, materiálov… Formou čiatkových zobrazení medicíny dopĺňam svet inscenovaných zákrokov v domácom a pracovnom prostredí.

©2014
Inštalácia 1,17 x 2,65 m
C-print, digital print, transfer, materiály…