Hybe

10491175_909436875736927_3431352113093593477_n

OBEC HYBE (Výstavné projekty o živote a ľuďoch v obci Hybe)

Obecný úrad Hybe pripravil spolu s Fakultou masmediálnej komunikácie UCM Trnava a Vysokou školou výtvarných umení Bratislava sériu výstavných projektov s názvom “HYBE”. Vernisáž sa uskutoční dňa 28. júna 2014 o 16,00 hod. vo výstavných priestoroch obecného úradu. Autori a hostia projektu okrem reprezentujúcej výstavy na obecnom úrade, budú mať možnosť postupne navštíviť ďalšie štyri výstavy. V Múzeu Dobroslava Chrobáka budú vystavené fotografie hercov v kontextoch prvého divadelného predstavenia po 35. rokoch v obci Hybe, v evanjelickej základnej škole budú vystavené fotografie zo slávnostných bohoslužieb v evanjelickom kostole, v rímskokatolíckom kostole bude výstava katolíckej sv. omše, v miestnej krčme u Pacha bude výstava portrétov a u Starej krčmy (Jano Kúdola) budú vystavené fotografie zachytavajúce činnosť hasičov.

Študenti navštívili obec Hybe dvakrát (jeseň 2013, apríl 2014). Cieľom tvorivých dielní bolo vizuálne mapovať tento región, zachytiť a archivovať kultúrne, ekonomické a spoločenské stopy posledného obdobia v kontextoch transformácie slovenského vidieka na Liptove.
Výstavené diela svojou poetikou humanistického a sociálneho odkazu, prezentujú portréty starých ľudí, identitu súčasnej rodiny, generačnej výmeny, konfesijných, rasových a sociálnych vzťahov, práce, osobných intímnych denníkov, statusu nezamestnaných a osamotených obyvateľov obce Hybe. Rázovitá obec Hybe sprítomňuje v súčasnosti stav čiastočne obchádzaného a zabudnutého regiónu (destinácie), ktorý má obrovský kultúrno – historický potenciál. Z obce Hybe pochádza veľa významných osobností, ktoré pôsobili v rámci celoslovenského kultúrneho priestoru (spisovateľ Dobroslav Chrobák, Peter Jaroš, básnik Július Lenko, herci Ivan Rajniak, Ondrej Jariabek, Slavo Záhradník, režisér Ondrej Rajniak, akademický maliar Pavol Michalides a mnohí ďalší).

Autorom projektu je pedagóg na FMK UCM v Trnave Jozef Sedlák a miestny katolícky farár Ľubomír Hajdučik. Kurátorkou výstavných projektov je Petra Cepková. Tvorivých dielní sa zúčastnili Sabína Djasníková, Jozef Pajerský, Peter Lančarič, doktorandka Andrea Boldišová (FMK UCM Trnava), Lenka Adamčáková, Šimon Lupták, Zuzana Pustaiová, Viktor Šelesták (VŠVU Bratislava).

Jozef Sedlák