Čiľ-ej!

Všetky regióny na našom území majú svoj typický ľudový odev. Čiľejkársky mikroregión sa nachádza na ľavom brehu Hrona. Obyvatelia týchto dedín používajú mäkké stredoslovenské nárečie a namiesto slova teraz používajú čiľ, čiľej, čiľeky. Ženský odev bol prezdobený stuhami, čipkami, krajkami, korálikmi a flitrami. Rozdeľoval sa podľa príležitostí, na bežné nosenie, slávnostný, smútočný. Iný odev nosilo slobodné dievča, vydávali sa pod pártou a vydaté ženy nosili tzv. rohatý čepiec.

Kroj bol oblečením ľudu žijúceho na dedinách. Tento odev i môj súbor fotografií je úzko spätý s činnosťami bežného dňa v minulých storočiach. Život ľudí nebol jednoduchý, no i napriek tomu si ho užívali plnými dúškami a s úsmevom na tvári.

Východisko nachádzam v etnografickej fotografii na Slovensku, ktorej sa v druhej polovici 19. storočia venoval Pavol Socháň.

“Kroje vyzdobili blinkáčmi a reč mäkčeňmi.”

 

© 2013
22 x 31 cm, cyanotypia tónovaná kávou
100 x 180 cm, cyanotypia