Bez názvu (Interpretácie?)

Situácia pre fotografiu. Okamihy, ktoré sa neopakujú, nemenia, zostávajú také ako ich zachytí fotoaparát. Pohľady do krajiny boli prvými situáciami, ktoré boli zachytené v začiatkoch vývoja tohto média. Vybrané situácie nachádzam a vytváram vo svojom bezprostrednom okolí, v prostredí, v ktorom žijem a tvorím.

© 2013
Bromostrieborná fotografia, kontaktná kópia z negatívov 4 x 5 inch a 9 x 12 cm na barytovom papieri ( vitrínové rámy 24 x 30 cm)